Nou İç Mimarlık - Tasarım ve iç mimarlık

+90 534 236 95 99

İç Mimaride Mekân Tasarımı

İç mimaride mekân tasarımı, zihinde var olan bir tasarımın hayata geçiriliş biçimidir. Göz zevkine hitap, estetik değere önem, fonksiyonel açıdan elverişlilik, ergonomik durum gibi faktörler ele alınarak iç mimari planı tasarlanır. Mekân tasarımını detaylandırmadan önce iç mimarın ne yaptığı ve iç mimarinin ne demek olduğu anlaşılmalıdır. 
 
İç Mimar ve İç Mimari Nedir?
 
İç mimar, tasarımı yapılacak olan çeşitli mekanların tasarımının oluşturulmasını esas alan ve o tasarıma uygun projeleri oluşturan kimsedir.  İç mimar göz zevkine ve ihtiyaçlara hitap eden tasarım planları yapar. Dolayısıyla sanatsal zekâ ön plana çıkar. Bunun yanısıra ise teknolojik unsur önemli bir detaydır. Teknolojiye uygun planlamalar yapmakta son derece önem taşımaktadır. İç mimari tasarımlar, müşterilerin isteklerine uygun olarak dizayn edilir. İç mimarların iç tasarıma yönelik teknikleri vardır ve bu teknikler ışığında müşterilerin istekleri şekilendirilir. 
 
İç mimari, mühendislik ve mimarlık ile iş birliği içerisinde yürüyen bir kavramdır. İç mimarisi yapılacak olan yapının kullanımını değiştirmek ve yeniden yapılandırmakta mümkündür. Mevcut mimarinin değiştirilmesi söz konusu olur. Teknolojinin gelişip ilerlemesi, sanatsal zevklerin değişmesi ve ihtiyaçların şekillenmesiyle beraber mimari yapılarda değişiklik gerçekleşir. Bu sayede de değiştirilecek mekânlar farklı zevklere ve işlevlere göre yapılandırılır. Yeni form kazandırmaya örnek olarak; tarihi eserde meydana gelen restorasyan verilebilir. Bunun yanı sıra mevcut mekânın farklı işlevler için yeniden tasarlanması da örnek olarak verilebilir. Mesela bir tekstil fabrikasının otele dönüştürülmesi yeniden tasarlanmaya örnektir. 
 
 
İç Mekân Tasarımı 
 
İç mekân tasarımı söz konusu olduğunda öncelikle tasarım aşamaları göz önüne alınmalıdır: 
 
İç mekân tasarımı yapılacak olan mekânın yeniden inşasında ne gibi unsurlara ihtiyacı olduğunun öncelikle planlanması gereklidir. Bu süreçte araştırma, tanımlama gibi süreçlerin yanı sıra tartışma ve fikir alışverişi de önem kazanmaktadır. 
 
İç mekân tasarımını yaparken tasarımın genel kurallarını ve özelliklerini belirlemek gerekir. Tasarım ne için kimin için yapılacak ve hangi alanlar için kullanılacak bu durum değerlendirilmelidir.  
 
Bütün bunların dışında bir taslak oluşturulmalıdır ve tasarımı geliştirmeye yönelik öneriler sunulmalıdır. Bu öneriler içerisinde tasarımın öznelliği, ergonimikliği, fonksiyonelliği dikkate alınmalıdır. Öneriler sonrası taslak çizim yapılarak, izlenecek yol haritası belirlenir. Mekân özellikleri ve mekânın şekli bu taslak sayesinde müşterilere sunulur. Tasarımda ayrıca mali özelliklerde söz konusudur. Tasarım için gerekli olan malzemelerin ve işçiliğin maliyeti, mekân tasarımının ne kadar sürede tamamlanacağı gibi faktörler de tasarım önerisini kapsayan belli başlı önemli meselelerdir. 
 
Tasarım önerisi değerlendirmeli ve bu konuda araştırmalar yapılmalıdır. 
 
Değerlendirme ve deneme-test etme sürecinden geçmelidir. Tasarım ortaya konulan öneriler ışığında soruna yönelik olarak tasarlanmış mı tasarlanmamış mı ve tasarım önerilerinde ki fikre ne derece uygun gibi sorular sorularak değerlendirmeler yapılır.
 
Eğer farklı bir fikir ortaya konulmak istenirse değişiklik önerisi sunulmalıdır. Tasarıma yönelik çeşitli öneriler ve değişiklikler bilgisayar ortamında veya el çizimi kullanılarak ifade edilir. En son tasarım çeşitleri ve öneriler değerlendirilerek son aşama olan tasarımın son hali mimarlar tarafından hazırlanır. 
 
İç mekân tasarımını sağlayan ve tümüyle iç mekânı tasarlayan yapay zekâlar oluşturulabilir. Normal doğal zekâyı aratmayacak nitelikte olan bu yapay zekâlar ile tasarım sorunları çözüme kavuşabilir. Tasarımcı mekân tasarımını sağlarken, yapay zekâ ise bu tasarımı geliştirir. Tasarımı sağlanacak olan mekân yapay zekâ tarafından idrak edilir ve izlenecek yöntem belirlenir.  İzlenecek yol içerisinde: 
 
- İç mekân tasarımı yapılacak olanın mekânın bulunduğu alanın ölçüleri, eksikleri, yapısal formu, eklenip çıkarılması gereken öğeleri, güneş ışığı alma oranı, çevre ve altyapısal bağlantı noktalarının tespit edilmesi gibi faktörler değerlendirilmelidir. Bu dikkat edilmesi gerekenler var olan mekânın yeniden dizayn edilmesi için gerekli unsurlardır. 
 
- Sıfırdan var edilecek bir iç mekân tasarımı söz konusu ise, verilerin hepsi ihtiyaçlara ve imkânlara göre kurgulanmalıdır. Kurgulanma sırasında özen ve önem gösterilmelidir. Yapay zekâ aracılığıyla üç boyutlu olarak değerlendirilmelidir. 
 
İç mekân tasarımında biçimin görsel açıdan etkisi önemlidir. Biçimler algılanırken görsellik tatminliği ile beraber dikkat çekicilik, merak ve coşku önemli unsurlardandır. Göz belli bir denge arayışı içerisindedir. Mekân tasarımında da bu denge arayışı önem arz eder. Uyum ve dizayn ile beraber şekillerdeki orantının düzgün oluşu da bireyin görsel zevki için önemlidir. 
İç mekân tasarımı denildiğinde belirli akımlarda ortaya çıkar. Bu akımlar ışığında mimar kişi planlamalarına şekil verir. Bunlardan biri yeni modernizm akımıdır. Bu akım seksenlerin başında başlamıştır ve günümüzde de olgunlaşmıştır. Doksanlardan itibaren de yeni modernizmin alt akımları bilgisayar ortamındaki uygulamalarla değişime uğramıştır. 
 
Bu akımla beraber, hafiflik, geçirgenlik, şeffaflık gibi kavramlar önem kazanmıştır. Bu akımın etkisi altında geçen medya da tasarım konusunda çeşitliliklere sebebiyet vermiştir. 
Teknolojini gelişmesiyle ve medyanın etkisiyle, şekillenen tasarım çeşitliliği yepyeni içerikler oluşturulmaya başlanmış ortaya birbirinden farklı pek çok yeni fikir sunulmuştur. Teknoloji tabanlı tasarım efektleri ile algılarda değişik bir etki kazandırılmaya çalışılmıştır. Soğuk ışık kullanılması, ışık bölmeleri, pikseller gibi çeşitlilik ile beraber iç mekân tasarımı planları şekillenmiştir. 
Bugünkü teknolojinin imajının değişmesiyle ve gelişmesiyle beraber imajsızlık ve teknik çözümlerin belirsizliği gözlenmektedir. Eski mekân kavramı değişmiştir. Böylelikle iç mekân inşa edilmek yerine evrensel hâle gelmiştir.